ساختمان بیمارستان هدایت در مرداد ماه سال ١٣٣١ از طرف مهدیقلی خان هدایت (مخبرالسلطنه) به صندوق تعاون و بیمه کارگران وابسته به مجموعه وزارت کار به نمایندگی آقای محسن خواجه نوری و در حال حاضر تحت نظارت سازمان تامین اجتماعی اداره و تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار دارد.

مشاهده ها: 235   رتبه بندی: 0.00   آراء: 0   بازدیدهای خروجی: 1   بازدیدهای ورودی: 0   مورد علاقه ها: 0  

نظرات خود را بنویسید

progress بیمارستان هدایت | ایران دایرکتوری