blog6 ایران دایرکتوری -  یک شخص برای تصمیم گرفتن

در یک تعریف ساده ، فروش فرایند کمک کردن به یک شخص برای تصمیم گرفتن این که آیا کالا یا خدمات شما ارزش بیشتری برای او نسبت به مبلغی که از او درخواست می کنید

 

معرفی محصولات برای آگاهی مخاطب

 

معرفی محصولات قبل از فروش آنها بهترین وسیله برای آگاهی بخشی از محصولات شما به مشتریانتان می باشد. مزیت اینکار در قدم های زیر بیان میشود

1مزیت اول

2مزیت دوم

3مزیت سوم

........

.....

........