به مدت 12 ماه

بسته طلایی

3.000.000 ریال
بسته طلائی دایرکتوری محصولات
 • ویژه بودن در لیست آگهی
 • شرح html
 • نمایش لوگو
 • آدرس وب سایت
 • 10 بسته آگهی
 • آپلود تصاویر
 • آپلود فیلم
 • نقشه گوگل
 • فرم تماس
 • رویداد
 • نقشه گوگل
 • تلفن
 • پیوست ها
به مدت6 ماه

بسته نقره ای

2.000.000 ریال
بسته نقره ای دایرکتوری محصولات
 • ویژه بودن در لیست آگهی
 • شرح html
 • نمایش لوگو
 • آدرس وب سایت
 • 10 بسته آگهی
 • آپلود تصاویر
 • آپلود فیلم
 • نقشه گوگل
 • فرم تماس
 • رویداد
 • نقشه گوگل
 • تلفن
 • پیوست ها
به مدت1 ماه

بسته رایگان

0 ریال
بسته رایگان دایرکتوری محصولات
 • ویژه بودن در لیست آگهی
 • شرح html
 • نمایش لوگو
 • آدرس وب سایت
 • 10 بسته آگهی
 • آپلود تصاویر
 • آپلود فیلم
 • نقشه گوگل
 • فرم تماس
 • رویداد
 • نقشه گوگل
 • تلفن
 • پیوست ها